KERSKO 2024

VIII. ROČNÍK OPENAIR TURNAJE V RAPID ŠACHU


PROPOZICE:


Pořadatel: Šachisté Kersku (David Židlický, Tomáš Vilk a přátelé)

Kontakt na pořadatele: Tel.: 608 444 212, e-mail: david@sachy-kersko.cz

Termín konání: 15. 6. 2024, 09:00 - 17:15 hod.

Místo konání: Bungalovy Kersko, Kersko 464, 28912 Hradištko

Hrací systém: Švýcarský systém (program SwissManager) na 9 kol podle platných pravidel FIDE pro rapid šach platných k 15. 6. 2024 za použití článků A4 a A5 pravidel FIDE

Tempo hry: 2 x 15 minut s bonifikací 3 s za každý provedený tah, čekací doba 15 minut

Rozhodčí: Hlavní rozhodčí: FA Milan Petras, rozhodčí: FA Lubomír Jakuš, David Židlický

Presence účastníků turnaje: 15. 6. 2024 09:00 - 09:30 hod. v místě konání turnaje

Časový harmonogram turnaje:

09:00 - 09:30 Presence

09:30 - 10:15 1. kolo

10:15 - 11:00 2. kolo

11:00 - 11:45 3. kolo

11:45 - 12:30 4. kolo

12:30 - 13:15 5. kolo

13:15 - 14:00 Přestávka (přestávka může být pořadatelem dle aktuální situace zkrácena nebo prodloužena, maximálně však o 15 minut)

14:00 - 14:45 6. kolo

14:45 - 15:30 7. kolo

15:30 - 16:15 8. kolo

16:15 - 17:00 9. kolo

17:00 - 17:30 Vyhlášení vítězů a ukončení turnaje

V případě nepřízně počasí v den konání turnaje může být, nejpozději však před zahájením prvního kola, počet hracích kol snížen

Přihlášky: Na www.sachy-kersko.cz nebo prostřednictvím tel. č.: 608 444 212 (hovor/SMS) nebo e-mailu: david@sachy-kersko.cz do 14. 6. 2024. Omezená kapacita - 49 účastníků. Přednost mají (1.) při přihlášení do 31. 5. 2024 vítězové minulých ročníků turnaje, (2.) při přihlášení do 31. 5. 2024 hráči s titulem GM a (3.) dříve přihlášení.

Přihlášením do turnaje účastník nebo jeho zákonný zástupce dává souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných pro zápočet turnaje na LOK a FIDE RL a další prezentaci výsledků včetně pořizováním fotografií nebo videí a jejich použití pro potřeby pořadatelů, zejména zveřejnění fotografií a videí z průběhu turnaje na webu pořadatele nebo v médiích - osobní údaje účastníků nebudou nikdy použity k výdělečné činnosti pořadatele.

Zápočet Elo: Výsledek turnaje bude odeslán na zápočet rapid Elo ČR a FIDE rapid Elo

Hodnocení: 1. Počet bodů, 2. Vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná, 3. Buchholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem, 4. Buchholz, 5. Hodnocení podle systému Sonneborn-Berger, 6. Vícekrát černé, 7. Nižší FIDE rapid Elo v okamžiku zahájení turnaje 8. Los

Hrací materiál: Zajištěn pořadatelem

Startovní listina: Startovní listina přihlášených hráčů bude zveřejněna na internetu na stránce www.chess-results.com a na webu pořadatele od 1. 1. 2024.

Startovné: 200 Kč. Hráčům, kteří zašlou svou přihlášku do 30. 4. 2024 je startovné sníženo na 150,- Kč. Startovné je nutné uhradit nejdéle do sedmi dnů od podání přihlášky bankovním převodem (číslo bankovního účtu: 2302386841/2010, variabilní symbol: FIDE ID hráče nebo poznámka pro příjemce platby: jméno a příjmení hráče). Při odhlášení hráče z turnaje do 8. 6. 2024 23:59 hodin se startovné vrací v plné výši, po 9. 6. 2024 včetně se startovné nevrací. Startovné nehradí hráči s tituly GM a IM, vítězové uplynulých ročníků (včetně vítězů v kategorii do 15 let) a hráči do 15 nebo nad 65 let včetně.

Ceny:

1. Věcné (Pohár pro vítěze, šachové knihy, další věcné ceny, sponzorské ceny) minimálně do 20. místa

2. Finanční minimálně do 8. místa (1. místo 4000,- Kč, 2. místo 3000,- Kč, 3. místo 2000,- Kč, 4. místo 1000,- Kč, 5 - 8. místo 500,- Kč)

3. Cena pro nejlepšího hráče do 15 let

4. Cena pro nejlepšího hráče nad 65 let

5. Cena pro nejlepšího hráče z Kerska

6. Skokan turnaje

7. Cena pro nejlepšího hráče s FIDE rapid Elo do 1399, do 1599, 1799 a 1999 (Pokud hráč nemá FIDE rapid Elo, platí Elo rapid ČR)

Další informace:

Turnaj je tzv. Open Air, tedy hraje se venku a za každého počasí proto je zapotřebí se vhodně obléci. Pořadatel zajistí ochranu proti dešti.

V místě konání je možné zaparkovat osobní automobily a motocykly, zakoupit občerstvení (drobné občerstvení před a po turnaji zajistí i pořadatel) a ubytovat se (podrobnosti na www.kersko-bungalovy.cz)

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic kdykoliv do zahájení turnaje. V závažných případech i během turnaje nebo po jeho skončení, nejpozději však do vyhlášení vítěze turnaje.